Menu

Tarieven en erelonen

Iedere eerste consultatie is gratis.

Indien blijkt dat onze tussenkomst toch noodzakelijk of gewenst is, wordt er een dossier geopend.
Tijdens deze eerste consultatie wordt besproken of u recht heeft op mogelijke tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar en of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat.
Voor invorderingen is het mogelijk om forfaitafspraken te maken omtrent kosten en erelonen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met het kantoor.

Rechtsbijstand of een pro deo?

Rechtsbijstand

Vaak kan er beroep gedaan worden op een rechtsbijstandspolis, doch niet altijd. Indien wij van oordeel zijn dat er mogelijke tussenkomst is, doen wij een aanvraag aan de desbetreffende maatschappij(en). Indien blijkt dat er geen tussenkomst is verworven, valt u onder het statuut van pro deo of regulier betalende cliënt(e)(n).

Indien de rechtsbijstandsmaatschappij onze aanstelling bevestigt, neemt deze onze kosten en erelonen ten laste conform de polisvoorwaarden van uw contract

Pro Deo

Of u in aanmerking komt om onze tussenkomst pro deo te laten verlopen,
hangt af van de voorwaarden ons vooropgesteld door het Bureau voor Juridische Bijstand. U kan zelf nagaan of u hiervoor in aanmerking kunt komen:

Recht op een pro deo advocaat?

Indien er geen pro deo wordt verworven of wanneer u nalaat de gevraagde documenten tijdig bij te brengen (30 dagen na aanvraag), is onze tussenkomst regulier betalend.

Reguliere tarieven en erelonen

Provisies

In regulier betalende dossiers (éénmalig in de pro deo dossiers wanneer dit door het Bureau voor Juridische Bijstand werd bepaald) vragen wij geregeld voorschotten, zijnde provisies.

De bedoeling is enerzijds dat u op het einde van de rit niet voor verrassingen komt te staan en anderzijds dat wij zeker zijn van vergoeding van onze kosten en erelonen.

Voor deze provisies wordt een factuur uitgereikt na betaling en deze worden uiteraard in mindering gebracht bij de eindfactuur.

De eindfactuur wordt u overgemaakt na afsluiting van het dossier.

Wij verkiezen steeds betaling via overschrijving. Dit is het duidelijkst voor cliënt(e)(n) en advocaat.

BTW

Sedert 01.01.2014 zijn wij onderworpen aan de btw-regelgeving en is er 21% btw verschuldigd op onze kosten en erelonen. 

Collectieve schuldbemiddeling

Hier wordt toepassing gemaakt van de wettelijk bepaalde tarieven.

Voorlopige bewindvoering

Hier wordt toepassing gemaakt van de wettelijk bepaalde tarieven.

Meester DEBUYST

ADVOCAAT