Menu

Algemene voorwaarden

Bij de opening van een dossier gaat u akkoord met onze volgende algemene voorwaarden wat betreft de betaling van onze facturen:

 


– Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag
– Bij niet-tijdige betaling wordt er een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% op het openstaand factuurbedrag met een minimum van 50,00 €
– Bij niet-tijdige betaling wordt er een verwijlsintrest aangerekend van 10% op het openstaande factuurbedrag
– In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdelingen Tongeren en Borgloon bevoegd
– De belgische wet is van toepassing

Onze standaard invordering werkt als volgt :
– Na verstrijken van de vervaltermijn ontvangt u een herinnering per gewone post, met verzoek te betalen binnen de vijftien dagen
– Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn ontvangt u een aangetekende  ingebrekestelling om te betalen binnen de vijftien dagen
– Bij gebreke aan betaling binnen deze tweede termijn, wordt u gedagvaard en wordt de invordering gerechtelijk afgehandeld.
– Indien er betalingsproblemen zijn, raden wij u steeds aan ons te contacteren.

Bij afsluiting van het dossier, kan u dit gratis komen ophalen ten kantore na afspraak en dit tot de 31ste december van hetzelfde jaar. Nadien wordt uw dossier gearchiveerd en wordt er een administratief forfait aangerekend van 50,00 €, btw inclusief.

Het dossier wordt na 10 jaar integraal vernietigd.

Opgelet :
– Soms bevinden er zich in het dossier authentieke stukken. U dient er zorg voor te dragen dat u deze in uw bezit heeft.
– Bij afgifte van het dossier zijn volgende documenten niet inbegrepen :
o De briefwisseling van en naar cliënt
o De consultatienota’s
o De briefwisseling tussen advocaten, tenzij deze officieel is (dit is een gevolg van de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten)
– Bij afgifte van uw dossier zal u een ontvangstbewijs dienen te ondertekenen.
– Bij overdracht van een dossier aan een opvolgende raadsman wordt deze vertrouwelijke briefwisseling wel overgemaakt. In de mate van het mogelijke worden dan ook de digitale bestanden van uw dossier doorgemaild.