Menu

KMO’s

Als KMO kan u uw kostbare tijd ongetwijfeld beter spenderen dan met het nalopen van wanbetalers. Wij voeren op een zo efficiënt mogelijke wijze uw invorderingen uit, van ingebrekestelling tot invordering van een niet-betwiste schuldvordering tot het in laatste instantie inleiden van een gerechtelijke procedure.

Hierbij staat proceseconomisch handelen centraal en kunnen er, naargelang de inhoud van het dossier, afwijkende en correcte afspraken worden gemaakt over onze kosten en erelonen.