Menu

Onderwijsrecht

Wij verlenen schoolpersoneel, zowel van het Gemeenschapsonderwijs als van het Vrij Onderwijs, bijstand in tuchtprocedures, tijdens hoorzittingen voor de Raad van Bestuur van de Scholengroep tot de Kamer van Beroep. Ook ingeval van dreigende preventieve schorsing kan u op onze bijstand rekenen.