Menu

Familierecht en bemiddeling

In bepaalde omstandigheden is samenleven met uw partner tijdelijk of definitief onmogelijk. Wat met de kinderen, het huis, eventuele schulden?

Ons kantoor is thuis in alle aspecten van het familierecht.

Deze rechtsmaterie heeft de afgelopen jaren een grondige wijziging ondergaan. Bemiddeling is een sleutelwoord geworden en wordt door ons ook erg ondersteund. Wat hierbij belangrijk is dat u vooreerst goed op de hoogte bent van wettelijke plichten en rechten. Onderhandelen is prima, maar men moet op voorhand weten waar de grenzen liggen. Wij staan u hierin bij. Een begeleiding van A tot Z …

U kan op ons rekenen voor advies en bijstand tijdens en na afloop van de echtscheidingsprocedure, in het kader van voorlopige maatregelen met betrekking tot gemeenschappelijke kinderen, tussen wettelijk samenwonenden en echtgenoten en bij het uitvoeren van werkzaamheden door de notaris.