Het kantoor

Het kantoor heeft meerdere voorkeursmateries, zoals U kan lezen bij de respectievelijke advocaten. Met verschillende invalshoeken wordt een zo compleet mogelijk beeld van de problematiek geschetst._MGL4814

Advocatenkantoor DEBUYST is de naam waaronder gewerkt wordt en is geïncorporeerd in de BV onder de vorm van de BVBA JUSTIUS, BE0543.941.059, met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 247.

Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Tongeren.

Onze activiteiten zijn verzekerd bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Amlin Europe N.V., maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland, Handelsregister nr. 33055009, bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenummer 0745. Deze polis werd afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies met het nummer LXX034899 met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de ( extra- ) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep. Verzekerden zijn:

– De advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de stagiairs van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse balies of die opgenomen zijn op een EU-lijst.
– De advocaten-associaties of -vennootschappen waar de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen.
– De aangestelden van de verzekerden.

De verzekerde bedragen: de verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij verzekeraar biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

De verzekerde activiteiten:

– Alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat
– Activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen
– Taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken
– Advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar
– Advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB
– Lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken
– Gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling

Gerechtelijke mandaten in opdracht van de rechtbank van koophandel en de activiteit van vrijwillig vereffenaar zijn niet verzekerd.

Wij zijn onderworpen aan de deontologische code van de Orde van Advocaten. U kan hierover meer informatie vinden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=18.

Bij gebeurlijke klachten kan u zich wenden tot de Stafhouder van de Orde van Advocaten te Tongeren:

Mail : mailto:stafhouder@balielimburg.be

 

Tel.: 012/23.63.13
Fax: 012/39.26.38
Adres : Huis van de Advocaat – Repenstraat 12 – 3700 Tongeren
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u30.
Hier kan u tevens terecht voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting.